POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWIRUSOWEGO

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORAZ KADY OŚRODKA WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE ZASADY I ZOBOWIĄZUJEMY UCZESTNIKÓW DO ICH RESPEKTOWANIA !!!

 

1

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO - BIUROWA

 • Zamawianie usług realizujemy wyłącznie przez internet - za pomocą formularzy rejestracyjnych i maila
 • Planowanie wszelkich zajęć praktycznych realizujemy za pomocą korespondencji mailowej, sms
 • Sprawdzenie "wolnych godzin" w grafiku ośrodka realizujemy przez SMS oraz połączenie telefoniczne

Adres email: biuro@akademiasos.pl

Telefon: +48 500 000 139

2

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - wytyczne dla Kursanta

 • Zamawianie usług realizujemy wyłącznie przez internet - za pomocą formularzy rejestracyjnych i maila
 • Z chwilą planowania zajęć praktycznych kursant składa oświadczenie, iż jego wynik wywiadu COVID jest negatywny i przyjmuje do wiadomości obowiązki wynikające z przestrzegania Polityki bezpieczeństwa epidemicznego OSK
 • Jeżeli wydano Kursantowi Kartę przeprowadzenia zajęć, jest zobowiązany włożyć Kartę wraz z załącznikami do koszulki foliowej na dokumenty a następnie do teczki plastikowej lub tekturowej na dokumenty i nie wyjmować tych dokumentów przez co najmniej 3 doby przed zajęciami. Kartę „zapakowaną” w teczkę zabiera na zajęcia. Zapewni to czas kwarantanny wystarczający do zaniku aktywności wirusa, gdyby dokumenty były nim zakażone.
 • Rano ok g. 09:00 w dniu zaplanowanych zajęć praktycznych kursant dokonuje samodzielnie oceny stanu zdrowia z zaleceniami wywiadu COVID i przekazuje OSK informację poprzez sms nr: 500 000 139 o gotowości (lub jej braku) do odbycia zajęć. Brak informacji spowoduje odwołanie zajęć na zasadach takich jak nieobecnosć kursanta na zajęciach. 
 • Na ubraniach możesz przenosić wirusa. Kursancie: postaraj się przychodzić na zajęcia w specjalnie przygotowanym ubraniu – unikaj uczestnictwa w ubraniu, w którym byłeś wśród wielu ludzi, w pracy, u lekarza itd.
 • Jeżeli nosisz długie włosy zwiąż je (upnij) tak, aby nie stwarzały zagrożenia.
 • Kursant przed wejściem do pojazdu szkoleniowego dezynfekuje ręce oraz zakłada nowe rękawiczki ochronne, maseczkę ochronną. Instruktor dokonuje pomiaru temperatury wszystkich osób.
 • Kursant przekazuje Instruktorowi teczkę z dokumentacją szkoleniową.
 • Zajęcia prowadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy otwartych oknach w pojeździe. Może to być niekomfortowe dla kursanta, ale jest konieczne.
 • Podczas zajęć ze względu na utrudnioną widoczność w środkach ochrony oraz zwiększone natężenie dźwięku konieczne jest duże skupienie oraz częstsze przerwy w jeździe.
 • Kursancie: pamiętaj, że w maseczce ochronnej oddychanie jest utrudnione i ma wpływ na poziom natlenienie organizmu co może skutkować obniżeniem koncentracji a nawet zasłabnięciem. Natychmiast zgłaszaj instruktorowi każdą niedyspozycję
 • Po zakończeniu zajęć instruktor oddaje kursantowi teczkę z dokumentacją szkoleniową. Kursancie: nie otwieraj jej. Dopiero po powrocie do domu, dezynfekcji dłoni możesz wyjąć kartę i złożyć podpis przy odbytych zajęciach. Po podpisaniu włóż kartę z powrotem do koszulki foliowej a następnie teczki na dokumenty. Pamiętaj zabrać teczkę na następne zajęcia.

lub

WYWIAD COVID

1. Kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie wywołane SARS-CoV-2 *

2. Objawy infekcji dróg oddechowych od marca 2020 r. do chwili wywiadu:

- temperatura ciała obecnie lub ostatniej doby powyżej 38°C oraz jednocześnie wystąpienie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego:

 • kaszel;
 • trudności w oddychaniu;
 • duszność (problemy z oddychaniem i nabraniem do płuc odpowiedniej ilości powietrza. Często towarzyszy im ucisk w klatce piersiowej, brak tchu i uczucie duszenia się;
 • utrata poczucia smaku lub zapachu;

3.      Przyjęcie w ostatniej dobie leków obniżających temperaturę ciała (np. paracetamol, ibuprofen)

W przypadku uzyskania na jedno z powyższych pytań odpowiedzi twierdzącej należy uznać wynik wywiadu jako pozytywny, powstrzymać się od szkolenia
 i zasięgnąć opinii lekarskiej

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z najbliższą placówką powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. https://gis.gov.pl/kontakt/

*) Za kontakt z osobą chorą uznaje się: zamieszkiwanie lub opiekę się osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, przebywanie w tym samym pomieszczeniu (biuro, klasa, siłownia) lub podróż w bliskiej odległości (poniżej 1 metra) z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, osobisty kontakt przez dłużej niż 15 minut z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem

tagi: Nauka jazdy w Szczecinie nie jest trudna. Kluczem jest najlepsza szkoła jazdy w Szczecinie opinie najlepsze i wysoka zdawalność prawa jazdy w Szczecinie. Opinie o szkołach jazdy w Szczecinie są bardzo wazne aby poznać najlepsza szkoł jazdy w Szcecinie i uczyć si u najlepszego instruktora nauki jazdy. Miasto w którym Nauka jazdy Szczecin jest bardzo dobrze położone, choć na dużo miejsc, gdzie ruszanie na wzniesieniu jest to wazne zadanie egzaminacyjne na prawo jazdy w Szczecinie.